top of page
ADAS-25-1-2.jpg

GOSPODARKA ODPADAMI

Realizujemy projekty gotowych linii przetwarzania odpadów

oraz ich poszczególnych elementów,    

 np.: rozrywarki worków, krótkiej linii do sortowania odpadów, urządzenia do dystrybucji preparatów wspomagających procesy biostabilizacji.

RYŚ

LIS

Rozrywarka worków

Linia do sortowania odpadów

test1lis_zdjęcie kopia 2.png

Rozrywarka worków została zaprojektowana z myślą

o wszechstronnym działaniu. Jej zalety obejmują obsługę

różnych rodzajów odpadów takich jak zmieszane komunalne, opakowaniowe, papier i tekturę oraz biodegradowalne.

Duży bunkier zasypowy o pojemności 18 m³ pozwala

na załadunek większej ilości odpadów (rzadsze załadunki).

W razie potrzeby, przy ograniczonej przestrzeni, bunkier

może zostać zmniejszony do pojemności 12 m³.

Linia do sortowania odpadów wyróżnia się przede wszystkim mobilnością. Dzięki samonośnej ramie, możliwe jest swobodne przemieszczanie urządzenia

w różne lokalizacje. Umożliwia to łatwą adaptację linii

do sortowania do zmieniających się warunków i potrzeb produkcyjnych. Linia wyposażona jest w pojemny kosz zasypowy o pojemności 4,2 m³, który współpracuje

z niezwykle wytrzymałym przenośnikiem podającym, bębnem zwrotnym oraz modyfikowalnym układem rozrywania worków. Linia dedykowana do sortowania odpadów: BIO, szkła, zmieszanych komunalnych, opakowaniowych, papieru i tektury.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Linia technologiczna 

do przetwarzania odpadów gabarytowych i budowlanych

Odzysk drewna i innych surowców wtórnych
ze strumieni odpadów gabarytowych
i budowlanych jest możliwy! Wystarczy posiadać do tego odpowiednie narzędzia w postaci dedykowanej linii do odpadów gabarytowych
i budowlanych firmy TEST Krapkowice.

przesiewacz1.png

Przesiewacz dyskowy

Przeznaczony do transportu i odsiewu frakcji o określonej wielkości z odpadów komunalnych i przemysłowych. Bardzo mocna konstrukcja, dyski i wały wykonane ze specjalnego gatunku hartowanej stali odpornej na uderzenia i ścieranie, pozwalają na wykorzystywanie przesiewaczy dyskowych produkcji TEST Krapkowice m.in. przy odpadach budowlanych, gabarytowych i innych o dużej gęstości nasypowej i nieregularnych kształtach.

231.png

Wibracyjny przesiewacz dwupokładowy marki TEST Krapkowice pozwala jednoczesne wydzielenie 3 rodzajów frakcji. Zastosowanie wzmacnianego pokładu górnego oraz niezwykle uniwersalnego pokładu dolnego z mat poliuretanowych umożliwia wykorzystywanie przesiewacza na wielu rodzajach frakcji komunalnych

i przemysłowych. Oba pokłady są wymienne, zatem wielkość wydzielanych frakcji zależy wyłącznie od aktualnych potrzeb użytkowania.

Przesiewacz dwupokładowy

Linia technologiczna

do przetwarzania odpadów komunalnych

321Bez nazwy-4.png

Technologie przetwarzania odpadów, to jeden z obszarów, w którym specjalizuje się TEST Krapkowice.

Jedną z ostatnich realizacji jest linia do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zbieranych selektywnie, odpadów gabarytowych, zielonych oraz zmieszanych odpadów budowlanych.

Jej wydajność to ponad 600 tys. ton rocznie.

Instalację odpylania  produkcji 

TEST Krapkowice cechuje zwarta 

i logiczna budowa, nowoczensa 

konstrukcja i intuicyjny

 system sterowania.Powietrze 

zużyte zawierające pył jest  zasysane 

w określonych  obszarach hali 

i doprowadzane celem oczyszczenia 

do filtra workowego za pomocą sieci 

rurociagów oraz wentylatorów. 

Instalacja odpylania

odpylaniee.png

Składa się z dużego bębna, który obraca się wokół własnej osi.  Wewnątrz bębna umieszczone są sita o różnych rozmiarach oczek, które umożliwiają przepuszczanie materiałów o określonej wielkości, podczas gdy większe elementy pozostają na powierzchni bębna i są przesuwane dalej w kierunku wyjścia. 

Przesiewacz bębnowy

bebnowy1.png

Separator balistyczny

3121.png

Separator balistyczny odgrywa kluczową rolę w procesie sortowania i segregacji odpadów. To zaawansowane urządzenie produkcji TEST  Krapkowice,

które wykorzystuje różnice w masie

i właściwościach fizycznych odpadów 

do ich rozdzielenia 

na różne frakcje.

bottom of page