top of page
ADAS-25-1-2.jpg

GOSPODARKA ODPADAMI

Realizujemy projekty gotowych linii przetwarzania odpadów

oraz ich poszczególnych elementów,    

 np.: rozrywarki worków, krótkiej linii do sortowania odpadów, urządzenia do dystrybucji preparatów wspomagających procesy biostabilizacji.

RYŚ

LIS

Rozrywarka worków

Linia do sortowania odpadów

test1lis_zdjęcie kopia 2.png

Rozrywarka worków została zaprojektowana z myślą

o wszechstronnym działaniu. Jej zalety obejmują obsługę

różnych rodzajów odpadów takich jak zmieszane komunalne, opakowaniowe, papier i tekturę oraz biodegradowalne.

Duży bunkier zasypowy o pojemności 18 m³ pozwala

na załadunek większej ilości odpadów (rzadsze załadunki).

W razie potrzeby, przy ograniczonej przestrzeni, bunkier

może zostać zmniejszony do pojemności 12 m³.

Linia do sortowania odpadów wyróżnia się przede wszystkim mobilnością. Dzięki samonośnej ramie, możliwe jest swobodne przemieszczanie urządzenia

w różne lokalizacje. Umożliwia to łatwą adaptację linii

do sortowania do zmieniających się warunków i potrzeb produkcyjnych. Linia wyposażona jest w pojemny kosz zasypowy o pojemności 4,2 m³, który współpracuje

z niezwykle wytrzymałym przenośnikiem podającym, bębnem zwrotnym oraz modyfikowalnym układem rozrywania worków. Linia dedykowana do sortowania odpadów: BIO, szkła, zmieszanych komunalnych, opakowaniowych, papieru i tektury.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Linia technologiczna 

do przetwarzania odpadów gabarytowych i budowlanych

Odzysk drewna i innych surowców wtórnych
ze strumieni odpadów gabarytowych
i budowlanych jest możliwy! Wystarczy posiadać do tego odpowiednie narzędzia w postaci dedykowanej linii do odpadów gabarytowych
i budowlanych firmy TEST Krapkowice.

przesiewacz1.png

Przesiewacz dyskowy

Przeznaczony do transportu i odsiewu frakcji o określonej wielkości z odpadów komunalnych i przemysłowych. Bardzo mocna konstrukcja, dyski i wały wykonane ze specjalnego gatunku hartowanej stali odpornej na uderzenia i ścieranie, pozwalają na wykorzystywanie przesiewaczy dyskowych produkcji TEST Krapkowice m.in. przy odpadach budowlanych, gabarytowych i innych o dużej gęstości nasypowej i nieregularnych kształtach.

231.png

Wibracyjny przesiewacz dwupokładowy marki TEST Krapkowice pozwala jednoczesne wydzielenie 3 rodzajów frakcji. Zastosowanie wzmacnianego pokładu górnego oraz niezwykle uniwersalnego pokładu dolnego z mat poliuretanowych umożliwia wykorzystywanie przesiewacza na wielu rodzajach frakcji komunalnych

i przemysłowych. Oba pokłady są wymienne, zatem wielkość wydzielanych frakcji zależy wyłącznie od aktualnych potrzeb użytkowania.

Przesiewacz dwupokładowy

Linia technologiczna

do przetwarzania odpadów komunalnych

321Bez nazwy-4.png

Technologie przetwarzania odpadów, to jeden z obszarów, w którym specjalizuje się TEST Krapkowice.

Jedną z ostatnich realizacji jest linia do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zbieranych selektywnie, odpadów gabarytowych, zielonych oraz zmieszanych odpadów budowlanych.

Jej wydajność to ponad 600 tys. ton rocznie.

bottom of page