top of page

„Dotacja na kapitał obrotowy dla TEST Zakład Remontowo–Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

This is a Title 01

NUMER UMOWY: POIR.03.04.00-16-0056/20-00

WARTOŚĆ PROJEKTU:

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 278 762,61 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%

CELE PROJEKTU:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANY EFEKT:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

bottom of page